IMUNOR®

Distribúcia

Liek IMUNOR® je registrovaný a distribuovaný v Českej republike a v Slovenskej republike na lekársky predpis. Distribúciu lieku zabezpečuje spoločnosť S&D Pharma CZ spol. s r. o.