IMUNOMEDICA, a.s.
Chuderov 118
400 02 Ústí nad Labem

IČO 250 09 508
DIČ CZ 250 09 508

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ústí nad Labem, oddiel B, vložka 904.

Riaditeľ spoločnosti
reditel@imunomedica.cz

Sekretariát
+420 472 776 623
info@imunomedica.cz

Kvalifikovaná osoba
jakost@imunomedica.cz

Vedúci výroby
vedoucivyroby@imunomedica.cz

Máte otázku?
Radi si ju vypočujeme.

Farmakovigilancia

(Dohľad nad liekmi na zaistenie
maximálnej bezpečnosti
)

Poskytovateľom farmakovigilančných služieb
pre spoločnosť ImunomedicA, a.s.
je NextPV Services s.r.o.

Kvalifikovaná osoba pre farmakovigilanciu (EU QPPV)

PharmDr. Jan Kolouch

safetyimunor@nextpvservices.com

+420 777 125 460

Odborná informačná činnosť

Kontaktná osoba pre verejne prístupnú službu
odborných informácií o prípravku

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.

dalibor.jilek@cbox.cz

+420 776 497 834

Hlásenia nežiaducich udalostí týkajúce sa lieku spoločnosti ImunomedicA, a.s.