IMUNOR®

Štúdie a skúsenosti

Imunor v ambulantni praxi – kazoistiky (CZ)

Imunor v léčbě dětí s recidivujícími respiračními infekty (CZ)

Klinická zkušenost s přípravkem IMUNOR – výsledky dvou neintervenčních, průřezových studií v ČR (2016) (CZ)

Laboratorní a klinický efekt terapie Imunorem (CZ)

Použití Imunoru v manažmentě pacientů s chroniickými infekcemi dýchacích cest (2021) (CZ)

Úloha prípravku IMUNOR v manažmente pacientov s rekurentnými infekciami (2018) (SK)

Vliv Imunoru na klinický stav a základní laboratorní parametry imunity pacientů (2007) (CZ)

Vliv podání perorálního TF nakvalitu života dětí s respiračním onemocněním (2023) (CZ)

Vliv podávání perorálního TF na výskyt recidivujících respiračních infekcí u dětí (2022) (CZ)