IMUNOR®

Studie a zkušenosti

Imunor v ambulantni praxi – kazoistiky

Imunor v léčbě dětí
s recidivujícími respiračními infekty

Klinická zkušenost
s přípravkem IMUNOR – výsledky dvou neintervenčních, průřezových studií v ČR (2016)

Laboratorní
a klinický efekt terapie Imunorem

Použití Imunoru
v manažmentě pacientů
s chroniickými infekcemi dýchacích cest (2021)

Úloha prípravku IMUNOR
v manažmente pacientov
s rekurentnými infekciami (2018) (SK)

Vliv Imunoru na klinický stav
a základní laboratorní parametry imunity pacientů (2007)

Vliv podání perorálního TF nakvalitu života dětí
s respiračním onemocněním (2023)

Vliv podávání perorálního TF na výskyt recidivujících respiračních infekcí
u dětí (2022)