IMUNOR®

VPOIS
Veřejně přístupná odborná informační služba

Souhrnné informace
o přípravku

Příbalová informace

Farmakovigilance

(Dozor nad léčivými přípravky
k zajištění maximální bezpečnosti)

Poskytovatel farmakovigilančních služeb
pro společnost ImunomedicA, a.s.
je firma NextPV Services s.r.o.

Kvalifikovaná osoba pro farmakovigilanci (EU QPPV)

PharmDr. Jan Kolouch

safetyimunor@nextpvservices.com

+420 777 125 460

Odborná informační činnost

Kontaktní osoba pro veřejně přístupnou
odbornou informační službu o přípravku

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.

dalibor.jilek@cbox.cz

+420 776 497 834

Hlášení nežádoucích účinků týkajících se léčivého přípravku společnosti ImunomedicA, a.s.

Máte otázku?
Rádi ji od vás uslyšíme.