IMUNOR®

VPOIS
Verejne prístupná odborná informačná služba

Súhrnné informácie
o prípravku (SK)

Príbalová informácia (SK)

Farmakovigilancia

(Dohľad nad liekmi na zaistenie
maximálnej bezpečnosti
)

Poskytovateľom farmakovigilančných služieb
pre spoločnosť ImunomedicA, a.s.
je NextPV Services s.r.o.

Kvalifikovaná osoba pre farmakovigilanciu (EU QPPV)

PharmDr. Jan Kolouch

safetyimunor@nextpvservices.com

+420 777 125 460

Odborná informačná činnosť

Kontaktná osoba pre verejne prístupnú službu
odborných informácií o prípravku

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.

dalibor.jilek@cbox.cz

+420 776 497 834

Hlásenia nežiaducich udalostí týkajúce sa lieku spoločnosti ImunomedicA, a.s.

Máte otázku?
Radi si ju vypočujeme.