IMUNOMEDICA, a.s.
Chuderov 118
400 02 Ústí nad Labem

IČO 250 09 508
DIČ CZ 250 09 508

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, složka 904.

Ředitel společnosti
reditel@imunomedica.cz

Sekretariát
+420 472 776 623
info@imunomedica.cz

Kvalifikovaná osoba
jakost@imunomedica.cz

Vedoucí výroby
vedoucivyroby@imunomedica.cz

Máte otázku?
Rádi ji od vás uslyšíme.

Farmakovigilance

(Dozor nad léčivými přípravky
k zajištění maximální bezpečnosti)

Poskytovatel farmakovigilančních služeb
pro společnost ImunomedicA, a.s.
je firma NextPV Services s.r.o.

Kvalifikovaná osoba pro farmakovigilanci (EU QPPV)

PharmDr. Jan Kolouch

safetyimunor@nextpvservices.com

+420 777 125 460

Odborná informační činnost

Kontaktní osoba pro veřejně přístupnou
odbornou informační službu o přípravku

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.

dalibor.jilek@cbox.cz

+420 776 497 834

Hlášení nežádoucích účinků týkajících se léčivého přípravku společnosti ImunomedicA, a.s.